IT Virtual Academy


 

 

Ուզում ե՞ք դառնալ ծրագրավորող

• C# - .NET
• Java
• Web – PHP
• SQL


Ընտրեք Ձեր դասընթացը, գրանցվեք մեզ մոտ և սովորեք:

Մենք երաշխավորում ենք:
Ցանկացած դասընթացի ավարտին Դուք կստանաք բավարար պրակտիկ գիտելիքներ և Կարող եք հաջողությամբ քննություն հանձնել ՏՏ ընկերություններում աշխատանքի ընդունվելու համար:


ՏՏ Վիրտուլ Ակադեմիան ուսուցումը կազմակերպում է ՏՏ նորագույն տեխնոլոգիաների հիման վրա, համատեղելով գործնական լսարանային պարապմունքները և  հեռավար ուսուցման մեթոդը:
Յուրաքանչյուր գործնական պարապմունքից հետո Ձեզ կտրամադրվի հեռավար ուսուցմամբ նախատեսված տվյալ դասի ողջ փաթեթը՝  վիդեոդաս /20-30 րոպե տևողությամբ/ ,  լուծված օրինակներ, տեսական նյութեր, խնդիրներ,առաջադրանքներ և այլն:

Ուսուցումը կրում է պրակտիկ ուղղվածություն՝ յուրաքանչյուր դասի ընթացքում և տանը ուսանողների կողմից լուծվում են պրակտիկ խնդիրներ: Յուրաքանչյուր ամսվա /մոդուլի/ վերջում ուսանողները մշակում են անհատական պրոյեկտ և հանձնում են ստուգարք:

Կուրսային առաջադրանք:
Դասընթացի ավարտին ուսանողները մշակում են ռեալ ծրագրային պրոյեկտ և ներկայացնում այն պաշտպանության: Իրականացված պրոյեկտը կարող է հանդիսանալ որպես ուսանողի պորտֆօլիո՝ ուսանողի տեսական գիտելիքների և պրակտիկ հմտությունների չափանիշ:

Աշխատանք:
Դասընթացի ավարտին Դուք կունենաք աշխատանքի բացառիկ հնարավորություն


Ուսուցումը կազմակերպվում է փոքր խմբերով /3-4 ուսանող/ կամ անհատական:
Պայմանների հետ մանրամասն կարող եք ծանոթանալ
 այստեղ:

Գլխավոր | Ուսուցում | Վիդեոսրահ | Աշխատանք | Կապ

        © Copyright 2012 Microsoft .NET Training Center